• فولاد فلنج
    مشاهده محصول

    فولاد فلنج

      Foolad Flange فولاد فلنج : فولاد فلنج دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل […]